Uppsats om djurförsök

ALLMÄN BESKRIVNING AV DJURFÖRSÖK

Vad är ett försöksdjur och vad används djurförsök till?


Till gruppen försöksdjur räknas de djur som används i djurförsök eller som föds upp, förvaras eller tillhandahålls för att användas i djurförsök. Ett djur som används inom vetenskaplig forskning, sjukdomsdiagnos, utveckling och framställning av läkemedel eller andra kemiska produkter, undervisning och andra liknande ändamål räknas till försöksdjur. Om ett djur med förändrad arvsmassa framställs kommer detta också att klassas som djurförsök. Detta är den definitionen av djurförsök som alla antagligen känner till och faktiskt har hört talas om, men om man använder ett djur för att kolla beteéndeförändringar hos denne (utan att djuret på något sett behöver lida) så kan även detta klassas som ett djurförsök.

Syftet med sjurförsök är grundforskning för att man söker kunskap om grundläggande biologiska mekaniskmer men även för tillämpad forskning där man försöker ta fram läkemedel mot en konkret sjukdom. Nationell och internationell lagstiftning kräver att nya läkemedel skall testas på djur innan de prövas på människor, detta på grund av att de vill minska risken för allvarliga biverkningar.

Hur många och vilka arter används?

Antalet djur som används inom forskningen varje år beror helt på om man ser det ur Sveries eller EU:s synvinkel. Sveriges definition av försökdjur ger en mycket större siffra på antalet djur som används vilket beror på att i Sverige räknas många fler djur som försöksdjur. Svenk definition av djurförsök innefattar alla djur som på något sätt använts av vetanskapligt syfte, vilket innebär att djur som avlivas utan föregående ingrepp eller smärta och även djur som används i beteendeundersökningar (tex studier om fiskens lek eller hur flyttfåglar orienterar sig). Men i EU:s definition räknas bara de djur som fått uppleva smärta eller annat lidande i samband med försöket som försökdjur. Det innebär att de sjur som avlivas för att man behöver vävnad eller cellprover till forskningen inte räknas in i EU:s statistik.

År 2007 användes 7 130 653 (inkl. provfiske) djur till forkningen om man räknade på Sveriges definition, men om man däremot tog bort alla djur ur statistiken som vi kallar för försökdjur som inte EU gör och går på deras definition användes endast 524 764 djur till forskning under samma år. Detta är en riktigt stor skillnad.

Möss är det vanligaste försöksdjuret vilket beror på stora kunskaper om mössens biologiska funktioner och att bra jämförelser kan göras mellan mus och människa. Man har även utvecklat en teknik som gör det möjligt att studera enskilda geners betydelse för sjukdomar och man kan sätta in mänskliga gener i musens arvsmassa med hjälp av något som kallas transgenteknik.

Testas smink på djur?

Sedan 2004 har det varit förbjudet att testa smink på djur och den 11 Mars 2009 blev det förbjudet att sälja djurtestat smink i hela EU. Innan dess var det dock tillåtet att testa ingredienserna som ingår i sminket på djur pm inte alternativa metoder fanns, men nu är även detta förbjudet. Däremot finns det undantag när det gäller bland annat undersökningar av allergier, cancer, fosterskador vilket kommer att vara tillåtet fram till 2013. Förnudet att sälja djurtestat smink gäller däremot bara för nya prdukter, alltså är det förtfarande tillåtet att sälja produkter som tidigare djurtestats och funnits på marknaden.

Än så länge har bland annat tester av hud- och ögonirritationer kunnat ersättas med nu godkända alternativ som utgår ifrån odlade hudceller så hudirritationstester vilket gör att hudirritationstester numera är förbjudna på djur. När det gäller att undersöka om ett ämna irreterar ögon finns ett godkänt alternativ där det används hornhinnor från slaktade kor.


FÖR OCH EMOT DJURFÖRSÖK

För

Enligt Astrazeneca är djurförsök nödvändigt för att kunna se hur en substans påverkar en hel kropp och för att kunna studera det komplexa samspelet emellan cellerna i en levande organism. Det är en förutsättning för läkemedelsutvecklingen med den kunskap vi har idag.

"Vacciner, värktabletter, insulin för diabetiker, möjligheten att transplantera organ, behandling mot barncancer, astma och högt blodtryck. Alla dessa medicinska framsteg är möjliga tack vare forskning där djurförsök ingår. Nyttan av djurförsök i medicinsk forskning är en bra startpunkt för diskussionen kring djurförsök." säger forskarna som ligger bakom hemsidan ww.djurforsok.info.

I en debatt på passagen har en mamma lagt in ett inlägg om varför det är bra med djurförsök och hon säher såhär: "Har ni tänkt på att vissa medeciner för allergiska barn, måste testas på djur. Jag har ett barn som är överkänslig mot en massa saker. Det är åtminstone 5 medecinska preparat som kan göra honom dödssjuk. Utan sina förebyggande medeciner mot allergi, skulle han aldrig ha en dräglig vardag, aldrig kunna leka med kompisar eller gå i skolan. Jag kan tycka att den där lilla musen som får stryka med för att kolla om en medecin är säker för min son, är ett billigare pris än om han skulle dö för att vi lät bli!"


Mot

Det absolut vanligaste argumentet man får emot djurförsök låter i stil med "Vad är egentligen skillnaden på liv ovh liv? Vad skiljer dig ifrån djuren?" sen är kommentaren utformad på lite olika sätt som till exempel en person som skrivit i aftonbladet

befria.nu finner man en intressant dikussion med två deltagare en för och en emot. Ett av argumenten fastnade jag för på motsidan, det löd såhär "Går det att gradera olika människors värde? Låt säga att jag kan extrahera ett medicinskt preparat ur förståndshandikappade/kapitalister/byggnadsarbetare som kan rädda livet på en svårt sjuk människa som inte är förståndshandikappade/kapitalister/byggnadsarbetare. Hur många förståndshandikappades/kapitalisters/byggnadsarbetares liv är det värt att offra? 1? 100? 100 000? Eller kanske inget rentav? Vi skulle ju inte skjuta en oskyldig människa som inte är förståndshandikappad/kapitalist/byggnadsarbetare för att rädda en annan. Vad tycker du egentligen? Ser du inte hur absurt och omänskligt det är att väga olika grupper mot varandra?"


EGNA ÅSIKTER

I denna frågan är jag faktiskt lite kluven, jag kan varken säga att jag är för eller emot djurförsök och jag ska så gott jag kan förklara hur jag ser på det från de båda synvinklarna.

Jag kan direkt säga att när det gäller tester av kosmetika så är jag helt emot det och tycker det är totalt oacceptabelt, jag menar varför ska djur behöva lida för att vi människor är så fruktansvärt fåfänga och utseendefixerade. Men detta är nu förbjudet vilket gör att vi slipper oroa oss för det.

Jag tycker att vad dwt gäller huvudvärkstabletter/febernedsättande borde dom kunna sluta forska för att få fram nya sorter då jag redan tycker vi har hur mpnga som hellst med flera olika kompinationer av viktiga substanser. Någon stans bland alla dessa borde alla kunna hitta en som fungerar på dem själva.

Sedan känner jag däremot att vad det gäller viktiga mediciner som kan rädda liv borde det vara helt okej att använda sig av djurförsök. Då jag själv känner att om till exempel min mamma ligger döende och det finns en enda medicin som skulle kunna rädda henne så skulle jag självklart vilja att hon tog den. Jag menar det att jag är djurvän och djuren betyder nått så oerhört mycket för mig, men jag tror faktiskt att i det läget skulle min mamma betyda mer.

Jag kan känna det att visst, alla liv bör vara lika värda och man bör behandla alla lika och så som man själv skulle vilja bli behandlad. Men det kan vara svårt, jag menar det att det kan vara svårt att tycka att en liten insekt och en människa har samma värde, men har alla liv samma värden så borde dom väl också ha det? För människolivet är ett liv och insejtslivet ett annat men ändå, liv som liv? Skulle du själv kunna se att till exempel din hund och en liten mygga har samma värde? Skulle du gråta lika mycket om vem som hellst av dem dog? skulle du gråta alls för myggan?




En uppsats om djurförsök av Josefin Johansson Hip3a


Det var en gång...

Det var en gång en flicka i 18-års ålderna. Denna flicka hade ett stort problem, hon skulle nämligen skriva en uppsats. Till storyn hör även att denna uppsats skulle vart klar och inlämnad fredagen den 5 februari och flickan som förövrigt heter Josefin har inte ens börjat på den än. Man kan lungt säga att hon nu börjar få lite smått panik eftersom hon inte vet hur hon ska börja. Josefin brukar vara väldigt duktig på att skriva uppsatser men hon hatar att börja. Början är nämligen det svåraste för har man väl fått fram en början så flyter resten på.

Nu är det även såhär att hon tycker att hennes lärare är elak för han har inte kommenterat hennes inlägg i bloggen än ;) Så nu tycker hon att han ska slänga in en kommentar om vad som är bra länkar eller så. Sen tycker hon att någon kan ta och skriva en början åt henne som hon kan ta och fortsätta på för hon kan verkligen inte för att hon är så dålig på detta.

Josefin har nu ett helt lov på sig att skriva denna uppsats men vad hjälper det när man inte får fram ett enda ord om vad man ska skriva? Nu är flickan ledsen så hon kommer gå och lägga sig och gråta en stund, men tro inte att hon ger sig. Snart har hon en färdig uppsats som hon ska få MVG++++ på :) Eller SuperMVG kan man även jalla det :)

Snipp snapp snut så va sagan slut :)



JAG ÄR SÅ NORMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

Argument för och emot

Aftonbladet: 1 deltagare som är fö, 1 emot och 1 "mittemellan". Dock ingen diskussion :(

Varken för eller emot
Helt emot
Kristen syn på djurförsök

Intressant sida!

Hittade en sida med lite kul statistik :)

Djurforsok.info





sida

Etisk analys om Djurförsök!

FAKTA
Varje år föds flera hundratusen djur upp för att utsättas för en rad olika tester och därefter avlivas. Frågan är om detta är rätt eller fel?

VÄRDERING
Beroende på vad man tar för ställning till djurförsök kan frågan ingå i den humanistiska människosynen men även i Biologismen.

Är man för djurförsök håller man antagligen med humanismen. Humanismen handlar mycket om människan och dess värde, människovärdet får absolut inte kränkas och varje människa har rätt att tänka fritt i sitt sökande efter sanningen. En humanist tänker antagligen att djurförsök är nödvändigt för att människan själv ska kunna ha det så bra som möjligt och kunna framställa nya läkemedel i mängder även om vi redan har en rad olika för samma besvär. Troligen tycker de att djurförsök bör användas för människans utveckling.

Den som är emot djurförsök tänker i biologismens spår. Den biologiska människosynen säger att ingen skillnad skall göras mellan mänskligt liv och annat liv. Biologister trycker mer på djurens rätt och tycker att vi gör fel som utsätter dem för plåga gör egen vinnings skull samt att djuren är lika mycket värda som oss och att de har samma känslor. Sedan finns det naturligtvis de som är mer eller mindre extrema; vissa skulle ge sitt liv för att ge djuren ett mer humant och skonsamt liv samtidigt som de finns de som nöjer sig med att inte köpa djurtestad kosmetika eller dra ner lite på sin köttkonsumtion. Detta är exempel på de mest extrema och de som tar lättast på det, sedan finns det självklart flera grader där emellan.

SLUTSATS
Enligt regeletiken är en handling alltid rätt om den följer en i förväg bestämd regel eller plikt. Alltså bör inte djurförsök vara det rätta enligt denna etik för jag kan inte tro att det finns en skriven regel som säger att det är okej att djur utsätts för plågor för människans skull. Dock finns ingen regel som säger att djurförsök helt ska förbjudas heller. Visst anses vi människor ofta som "mer värda" än djuren men att en sådan regel skulle finnas har jag svårt att tro. Däremot ser vi djuren som våra tjänare, de ska står under oss och troget följa oss.

Enligt konsekvensetiken är en handling alltid rätt om den medför bästa möjliga konsekvenser, detta innebär att djurförsök borde inte vara det mest uppskattade. Visst med hjälp av detta tar vi fram en rad olika mediciner som vi behöver mot livshotande sjukdomar vilket visserligen är bra, men för detta får flera hundratusen djur lida varje år och då bör man inte kunna kalla det bästa möjliga konsekvens. Enligt konsekvensetiken borde det rätta vara att hitta en metod som helt kan ersätta djurförsök men samtidigt ge oss samma framgång som djurförsöken gör idag.

Enligt avsiktsetiken är en handling alltid rätt om avsikten är god. I och med detta borde avsiktsetiken se på djurförsök som en bra sak eftersom att i grund och botten är tanken med djurförsök god, det är till för att människan ska kunna leva så bra som möjligt och kunna bota hemska sjukdomar. Men det glöms lätt bort att hur många djur som hellst får lida för detta varje år. Tyvärr!

MÅL
Det mål man först och främst vill nå med hjälp av djurförsök är en god hälsa, vi vill ha ett samhälle med friska medborgare. Därför läggs mycket resurser på forskningen inom just djurförsök kring medicinforskningen. Men innan det blev förnjudet lades antagligen en hel del resurser på kosmetikatester, och med det vill vi uppnå skönhet. Alla vill väl vara fina men ska detta plåga djuren? Denna etiska fråga är ganska stor för tillfället och man försöker hitta bra alterniativ till djurförsök.


Djurens rätt

"Kosmetikatester på djur
Kosmetika och hygienprodukter av olika slag testas i stor utsträckning på djur, men kosmetikatesterna har mött så starkt motstånd att de är på väg att fasas ut. EU har beslutat att förbjuda kosmetikatester inom unionen och även handel med djurtestad kosmetika.(2) Men förbudet innehåller undantag för djurtester där alternativ ännu inte tagits fram.

Redan 1992 fattade EU sitt första beslut om att förbjuda handel med djurtestad kosmetika och förbjöd även kosmetikatester på djur i medlemsländerna. Frågan avgjordes dock först 2004. Handelsförbudet och djurtestförbudet trädde i kraft 2009 med undantag för tre djurtester som fått dispens till 2013, då EU-kommissionen ska undersöka om det finns alternativa testmetoder som kan ersätta djurförsöken. Djurens Rätt har drivit kampanjer mot kosmetikatester på djur ända sedan 1970-talet, i samverkan med organisationer i olika länder."





Visst det har införts en lag som säger att det är förbjudet att testa konsmetika på djur och handel av djurtestade kosmetikaprodukter, men kan vi vara säkra på att detta följs? Nej det tror jag verkligen inte för om alla hade följt lagen hade väl inte dom som faktiskt följer det varit så noga med att skriva "EJ DJURTESTAT" på sina förpackningar? Jag menar att om alla följde detta hade vi kunnat känna oss trygga och veta att inget smink vi köper är djurtestat, men det är vi inte. Dom kan lätt kringå systemet och i stället för att testa en framställd produkt på djuret så testar de varje substans för sig, och då har dom helt plötsligt inte testat en kosmetika produkt på djuret utan bara substaner. Eller har jag fel? Så tror jag nömligen att det går till idag. Och jag tycker det är sjukt rent ut sagt. Alltså, visst om man testar en livsnödvändig medicin för tex. cancerbehandling eller för någon annan dödshotande sjukdom, men vad i helvete ska djuren lida för att vi vill vara snygga för? Ja, ni hör själva hur det låter? Ett djur föds upp för att lida den kotsa period den kommer leva, och sedan avlivas de? Hur humant är detta?





Djurens rätt

Random människa som är emot!

Sökte runt lite på google och hittade en sida (klicka här) jag kan inte säga om denna källa är pålitlig eller inte eftersom att det är en helt random människa som inte skrivit vem han/hon är, och eftersom att personen i fråga inte hänvisar till några direkta källor förutom djurens rätt under bilderna, och det vet vi alla att djurens rätt är riktiga djurrättsaktivister som är helt emot allt sånt.
I texten framgår det tydligt att människan är emot djurförsök och personen i fråga använder sig av väldigt rak fakta för att skrämma folk och får dem att sluta köpa djurtestat.

Djurens miljö!


"Råttor och möss är de vanligaste försöksdjuren.
Buren på bilden är miljöberikad och används för grupphållning av råttor.
Omkring 2–6 råttor hålls tillsammans."


Denna bild är hämtad från astrazeneca's hemsida och texten kopierad från deras bildtext.
Själv tycker jag inte att denna bur är miljöberikad och verkligen inte tillräckligt stor att hålla 6 råttor i.

Astrazeneca's bilder

Djurförsök - En nödvändig metod

Djurförsök - en nödvändig metod

"Djurförsök är en förutsättning för läkemedelsutveckling med den kunskap vi har idag. De är nödvändiga för att vi ska kunna se hur en substans påverkar en hel kropp och studera det komplexa samspel som uppstår mellan celler i en levande organism.

Användningen av djur i försök innebär ett stort ansvar. Därför är den också rigoröst kontrollerad av myndigheterna, och djurförsök får inte genomföras utan att en djurförsöksetisk nämnd har gett sitt godkännande."

Ur: Astrzeneca

 

Detta argument är det argument vi oftast får höra från de som är för djurförsök, men jag tycker inte alltid riktigt att det håller. Det är lite luddigt på något sätt. Dom säger bara att det är nödvändigt för att se hur en substans påverkar en hel kropp och studera det komplexa samspel som uppstår mellan celler i en levande organism. Det är liksom det och inget mer. Med sådana här argument kommer man bara argumentera emot varann och aldrig komma fram till något. Ne ett starkare argument skulle dom allt kunna komma med. Visst, det finns livsnödvändiga mediciner som vi behöver ta fram som tex. bromsmediciner för en rad olika livshotande sjukdomar. Så långt är jag helt med på noterna, men varför testa massa annat som egentligen är helt onödigt? Som tex. nya huvudvärkstabletter eller febernedsättande när vi har hur många olika som hellst?


 

 


Snabba frågor och svar!

astrazeneca's hemsida svarar de snabbt och enkelt på olika frågor angående djurförsök, så om man vill ha svar snabbt och enkelt är det en bra sida. Den borde även vara väldigt trovärdig eftersom att det är just astrazeneca vilket är ett företag som gör olika sorters läkemedel.





jordbruksverket's hemsida tar dom upp och besvarar frågan om vad som egentligen räknas som försöksdjur!

Vilka är mest för/emot djurförsök?

Vilka är mest för eller emot djurförsök? Unga eller gamla?

I undersökningen "allmänhetens syn på djurförsök", visar det sig att yngre är mer emot djurförsök än äldre. Bland människor som är 16-29 år är 36% helt emot djurförsök även om det är till medicinskt syfte medan det endast är 17% helt emot det i åldersgruppen 30-44år.

Att det finns skillnad i vad åldersgrupperna tycker är nog inte så konstigt. Jag vet inte hur länge denna etiska fråga har varit aktuell, men jag får en känsla av att det är först på senare år som den blivit så stor som den är. Ju högre upp bland åldrarna man går tror jag att procenten som är emot det kommer sjunka eftersom att ju äldre den man pratar med är så ser dom djuren mer och mer som ett redskap. Och det är just så dom behandlas i försöken, som ett redskap och inte som de levande varelserna de faktiskt är!


Djurforsok.info

På denna sidan framgår det tydligt att dom är för djurförsök: Djurforsok.info

Utdrag ur Djurforsok.info
"Vacciner, värktabletter, insulin för diabetiker, möjligheten att transplantera organ, behandling mot barncancer, astma och högt blodtryck. Alla dessa medicinska framsteg är möjliga tack vare forskning där djurförsök ingår. Nyttan av djurförsök i medicinsk forskning är en bra startpunkt för diskussionen kring djurförsök."


I detta utdrag framgår det tydligt vad dom tycker om djurförsök, enligt dom är det tack vare djurförsöken som vi är såpass långt i den medicinska utvecklingen som vi är. Och vi kan inte helt säga emot dom, djurförsök har hjälpt oss mycket i vår forskning och gör att vi kommit långt. Men samtidigt kan vi inte veta hur långt vi hade varit om vi inte använt oss av djurförsök. Kanske hade vi ändå varit på god väg? Det kan vi inte veta, det vi kan konstatera är dock att fler människoliv antagligen hade gått förlorade om vi inte använt oss av försöksdjur. Det är här diskussionerna ligger egentligen, vilka är mest värda? Människor eller djur? Eller lika?


Djurförsök

Denna blogg kommer att handla om Djurförsök!
Den kommer att innehålla allt ifrån fakta och statistik till diskussioner och personliga åsikter.

Detta är ett skolarbete, men jag hoppas ändå att ni finner det intressant ändå =)





Jossan

RSS 2.0